Aktualności

Ugoda w sprawie odszkodowania za wysłanie dokumentów urzędowych nieupoważnionej osobie

Nasz specjalista z zakresu ochrony danych osobowych brał udział w zawieraniu ugody pozasądowej w sprawie odszkodowania z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych przez organ państwowy.

Przedmiotem naruszenia było omyłkowe wysłanie dokumentów urzędowych pod adres, pod którym zamieszkiwała osoba o imieniu i nazwisku identycznym z właściwym adresatem korespondencji. Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako naruszenie ochrony danych polegające na udostępnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej i zgłoszone do organu nadzorczego.

Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osoba, która poniosła szkodę, wystąpiła o zapłatę odszkodowania do organu państwowego.

Zawarcie ugody pozwoliło na polubowne i przewidywalne dla obu stron zakończenie sprawy.


Jak się okazuje, do przypadków naruszenia ochrony danych osobowych dochodzi w różnych instytucjach i branżach. Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji zarówno przy dochodzeniu swoich praw w takich przypadkach, jak i podczas opracowywania procedur zapobiegających tego typu zdarzeniom. Jeśli są Państwo administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym odpowiedzialnym za naruszenie ochrony danych lub osobą, której w wyniku naruszenia RODO zostały naruszone jej prawa i wolności - zachęcamy do kontaktu.