Aktualności

Nowelizacja Kodeksu Pracy a RODO

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z 1 grudnia 2022. Zmienione przepisy umożliwiają prowadzenie kontroli trzeźwości pracowników (dotyczy to również używania podobnie działających środków), a także wprowadzają do Kodeksu formę pracy zdalnej. Nowelizacja wymusza działania związane z polityką RODO w przedsiębiorstwie.

Nowelizacja wyznacza różne terminy wejścia w życie nowych przepisów, i tak:

1) od dnia 21 lutego 2023 r. umożliwia pracodawcom prowadzenie w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

2) z dniem 07 kwietnia 2023 r. wprowadza pracę zdalną jako stałą formę świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy.

W obszarze ochrony danych osobowych regulacja wymaga podjęcia takich działań jak:

  • ustanowienie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, ram dopuszczalności i zasad przebiegu kontroli trzeźwości wewnątrz organizacji dla zachowania legalności przetwarzania danych osobowych (obowiązkowe, jeśli pracodawca zdecyduje się na prowadzenie kontroli);
  • określenia zasad kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej, zasad kontroli wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadzania instruktażu i szkoleń w tym zakresie (zasadniczo obowiązkowe, gdyż przepisy przewidują w niektórych przypadkach obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika).

Ustanowienie zasad kontroli trzeźwości pracowników lub opracowanie regulaminu pracy zdalnej, w pełni zgodnych z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może być trudne. Dlatego wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu z ekspertami - jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w tym obszarze i przygotować zapisy w formie odpowiadającej potrzebom organizacji.