Aktualności

Naczelny Sąd Administracyjny zapłaci 20 tys. zł osobie, której prawa i wolności zostały naruszone

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za brak dokonania anonimizacji danych osobowych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok z dnia 17 marca 2016 r., III GSK 2320/14, został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w wersji niezanonimizowanej znajdowało się w internecie w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych przez długi czas, tj. od 2016 r. do 2021 roku.

Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę związaną z naruszeniem dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności i dobrego imienia wynika z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Zadośćuczynienie ma choć częściowo zrekompensować doznaną przez krzywdę, która sprowadzała się do tego, że powódka po ujawnieniu tej okoliczności odczuwała panikę, strach, bezsenność, brak apetytu oraz załamała się nerwowo.

Jeśli Państwa prawa i wolności w wyniku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z RODO zostały naruszone, zachęcamy do KONTAKTU.