Aktualności

Jest już rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu lub narkotyków

Wiadomo już jak w jaki sposób można przeprowadzać badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. W tym zagadnieniu istotny jest aspekt ochrony danych osobowych.

21 lutego 2023 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, które określa:

1) warunki i metody przeprowadzania badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu;

2) sposób dokumentowania badań;

3) wykaz środków działających podobnie do alkoholu na obecność których można przeprowadzić badanie.

Na uwagę zasługuje szczegółowy zakres przedmiotowy protokołu z badania, na co również zwrócił uwagę Urząd Ochrony Danych Osobowych w trakcie konsultacji publicznych.

Organ nadzorczy wskazał, że projektodawca zbyt ogólnie wskazuje na zagadnienie ochrony danych osobowych, w szczególności zabrakło odniesienia do konieczności zapewnienia rozwiązań gwarantujących integralność i poufność przetwarzanych w trakcie badań danych osobowych celem zapewnienia stosowania zasady poufności i integralności wynikającej z art. 5 ust. 1 lit. f RODO.