Aktualności

27 grudnia 2022 r. – ważna data dla podmiotów dokonujących transferu danych osobowych poza EOG

Do 27 grudnia 2022 r. każdy administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający mają obowiązek zapewnić zgodność transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein) z nowymi standardowymi klauzulami umownymi.

Treść klauzul określa Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  - dostępna na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/.

Klauzule wymagają zaadaptowania na potrzeby regulacji umownych, w zależności od relacji występujących między podmiotami biorącymi udział w transferze danych poza EOG (administrator danych - administrator danych; administrator danych - podmiot przetwarzający, podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający, podmiot przetwarzający – administrator danych).

Przypominamy, że w niektórych przypadkach kwestie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych wymagają wdrożenia specyficznych mechanizmów. Dlatego, dla pewności, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy konkretny przypadek skonsultować ze specjalistą.