Aktualności

Trudna sytuacja frankowiczów po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A.

Osoby posiadające tzw. kredyty frankowe w upadłym Getin Noble Banku S.A. mogą zgłosić wierzytelności wynikające z zapłaty środków na rzecz banku w związku z nieważnością umów kredytowych waloryzowanych we frankach szwajcarskich. Wierzytelności należy zgłosić do 20 sierpnia 2023 roku.

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Istotne jest, by w ciągu 30 dni od tej daty zgłosić wierzytelności do syndyka masy upadłości banku. Po upływie tego terminu zgłoszenie wierzytelności do syndyka będzie nadal możliwe, lecz wiązać będzie się z koniecznością uiszczenia opłaty od spóźnionego zgłoszenia wierzytelności w wysokości 1.010,49 złotych (tj. równowartością 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
Jednak samo zgłoszenie wierzytelności nie wystarczy. Równolegle należy dokonać również potrącenia wzajemnych wierzytelności kredytobiorcy o zwrot uiszczonych kwot wraz z wierzytelnością Getin Noble Bank S.A. o zwrot kapitału kredytu. Spowoduje to wzajemne rozliczenie roszczeń stron w zakresie kapitału kredytu.

Uwaga - to bardzo ważna czynność, gdyż potrącenia nie można dokonać inaczej, jak łącznie ze zgłoszeniem wierzytelności. Brak potrącenia uniemożliwi uwzględnienie dokonanych spłat w rozliczeniu z bankiem z tytułu kapitału, nawet w przypadku wcześniejszego uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu. Syndyk zobowiązany będzie w takiej sytuacji do dochodzenia od kredytobiorcy roszczenia o zwrot kapitału, natomiast kredytobiorca realnie może nie otrzymać zwrotu uiszczonych na rzecz Getin Noble Bank S.A. – w masie upadłości banku może po prostu zabraknąć środków na ten cel. Wtedy na pewno nie będzie będzie możliwości potrącenia wzajemnych wierzytelności, bo termin na dokonanie potrącenia mija w momencie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości.

Upadłość Getin Noble Banku to niewątpliwie dodatkowa komplikacja dla frankowiczów, którzy wcześniej skorzystali z kredytu w tej instytucji. Nasi specjaliści z zakresu spraw upadłościowych, w tym kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, są do Państwa dyspozycji. Analiza posiadanej przez Państwa dokumentacji pozwali ustalić, czy w danym przypadku zasadnym jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności.