Aktualności

Szansa dla frankowiczów-przedsiębiorców

Warto pamiętać, że problemy z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej (CHF, EUR) mogą dotyczyć nie tylko kredytobiorców indywidualnych. W spory z bankami na tym tle wchodzą również przedsiębiorcy.

Specjaliści naszej Kancelarii wskazują przesłanki, na jakie przedsiębiorca może powołać się składając powództwo przeciwko bankowi.

Choć najczęściej stroną sporu z bankiem jest konsument, który w toku postępowania przez sądem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może powoływać się na abuzywność klauzul indeksacyjnych/denominacyjnych, stroną sporu może być także przedsiębiorca.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w naszym Banku Wiedzy: KLIKNIJ