Aktualności

Praca zdalna: zmiany oczekiwane, ale z nowymi obowiązkami

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej, to odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy dotychczas powierzali pracę zdalną na podstawie art. 3 tzw. ustawy covidowej. Uregulowanie przepisów o pracy zdalnej wiąże się jednak z pojawieniem nowych obowiązków dla pracodawców, a czasu na ich wprowadzenie będzie niewiele.

Projekt ustawy przewiduje, że wejście w życie nowych przepisów nastąpi po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Do nowych obowiązków pracodawców będzie należało m.in. zapewnienie pracownikowi narzędzi pracy, pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem i eksploatacją narzędzi pracy, określenie zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz opracowanie procedur ochrony danych osobowych w związku z powierzeniem pracy zdalnej.

Planowana nowelizacja kodeksu pracy ma wejść w życie 2 sierpnia 2022 roku. Z uwagi na stopień zaawansowania prac legislacyjnych nad zmianą ustawy wydaje się jednak, że przepisy wejdą w życie najwcześniej jesienią 2022 roku.

Więcej informacji o planowanych zmianach znajdą Państwo w opracowaniu zamieszczonym w naszym Banku Wiedzy: https://grzybkowskiguzek.pl/bank-wiedzy/opinie-prawne/praca-zdalna-opublikowano-projekt-zmian-prawnych