Aktualności

Nadużycia w komunikacji elektronicznej i ich zwalczanie

25 września 2023 roku weszły w życie – z pewnymi wyjątkami – przepisy ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Ustawa wdraża przepisy dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 roku ustanawiającej Europejskiej kodeks łączności elektronicznej.

Ustawa reguluje przykładowe naruszenia w komunikacji elektronicznej. Ze względu na ciągły rozwój nowych technologii i nowych kanałów komunikacji elektronicznej, nie jest bowiem możliwe ujęcie wszystkich naruszeń z tego obszaru w omawianym akcie prawnym. 

W opracowaniu, zamieszczonym w naszym Banku Wiedzy, omawiamy nie tylko rodzaje naruszeń, ale i procedury zgłaszania naruszeń, zasady blokowania wiadomości i zapisywania domeny na liście ostrzeżeń, formy sprzeciwu, a także przepist karne. 

Zachęcamy do lektury: KLIKNIJ