Aktualności

Ekspercka publikacja naszych specjalistów - w portalu PICM

W jaki sposób stan epidemii, związane z nimi obostrzenia, ograniczenia i nowe przepisy, wpłynęły na realizację umów między kontrahentami? Na to pytanie nasi eksperci odpowiadają w artykule opublikowanym przez Polski Instytut Credit Management (PICM).

Można się spodziewać, że przedłużające się utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zatrzymanie niektórych gałęzi gospodarki i radykalne obniżenie popytu na towary i usługi, będą miały poważne konsekwencje biznesowo-organizacyjne. Autorzy specjalistycznego komentarza, adresowanego do osób zarządzających należnościami oraz kredytem kupieckim w przedsiębiorstwach, analizują ewentualne konsekwencje zakłóceń (albo odstąpienia) w realizacji umów. 

Polecamy lekturę w portalu PICM: KLIKNIJ

Tekst dostępny jest również w dziale "Baza wiedzy" na naszej stronie internetowej.