Aktualności

Udział 1/2 w prawie własności działki z domem - Jankówko k. Gniezno

Syndyk masy upadłości Michała Zalaszewskiego - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki i zaprasza do składania ofert nabycia w ramach konkursu ofert na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Nieruchomość znajduje się przy ul. Helskiej 6, w Jankówku k. Gniezna - dz.ew. 524, obręb Jankowo Dolne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00057219/7.

Oferowana cena nabycia ruchomości nie może być niższa niż kwota 71.550,00 złotych. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 21.465,00 złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2023 r. o godz. 12:00
Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Pełna treść ogłoszenia: KLIKNIJ