Aktualności

Rząsiny (woj. dolnośląskie) - działka na sprzedaż

Syndyk Masy Upadłości Waldemara Kawiorskiego ogłasza o II terminie sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rząsinach, gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Ogłoszenie dotyczy działki gruntu 457, o powierzchni 1,0730 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00028341/0.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 36.900,00 złotych. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 3.690,00 złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2023 roku do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2023 roku o godzinie 10:00. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres kancelarii syndyka (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: k.szczepanski@guzek-partnerzy.pl. Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 504 139 643.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki: KLIKNIJ

Operat szacunkowy dotyczący oferowanej nieruchomości: KLIKNIJ