Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży obiektu produkcyjno-magazynowego z częścią biurową - Łowęcin

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości o pow. 0,8634 ha, położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00179617/4.

Na nieruchomości znajduje się obiekt produkcyjno-magazynowy z częścią biurową. Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 8.650.200,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2023 r.


Pełna treść ogłoszenia o sprzedaży: KLIKNIJ