Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży działki inwestycyjnej w Łowęcinie - 1377 mkw

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1377 ha, położonej w Łowęcinie.

Nieruchomość mieści się przy ul. Śliwkowej (działka ewidencyjna nr 78/5) i określona jest w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 207.698,40 złotych netto, plus 23% podatku VAT.

Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 34.616,40 złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2023 r.

Pełna treść ogłoszenia o sprzedaży: KLIKNIJ